Forside » Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag

22-09-2015, Administrationen, Officefit.dk

Tid er danskernes altoverskyggende begrundelse for ikke at dyrke sport eller motion.

Alligevel er arbejdssøgende den befolkningsgruppe, som dyrker mindst sport og motion, og det til trods for, at deres hverdagssituation skulle give mere tid til at være idrætsaktiv.

En kortlægning af danskernes sports- og motionsvaner viser, en tydelig sammenhæng mellem idrætsdeltagelse og beskæftigelsessituation. Personer under uddannelse og folkepensionister er de grupper, som oftest dyrker regelmæssigt sport og motion. Danskere i arbejde har sværere ved at finde tid eller interesse for sport og motion, mens de arbejdssøgende er mindst idrætsaktive.

Undersøgelser af sammenhæng mellem idrætsvaner og beskæftigelse viser, at en af de hyppigste årsager til at den arbejdende del af befolkning gruppen ikke får dyrket sport og motion er, at de bruger tid på arbejdet og transport.  Men deltagelse i sport eller motion afhænger også meget af hvilken  mængden af fysisk aktivitet, der udføres i løbet af arbejdstiden. Efter en lang dag med gående, stående eller tungt arbejde er der ikke den samme tilslutning til en aktiv fritid med sport eller motion som blandt personer, der har siddet stille i mange timer. Omvendt viser undersøgelsen også at en af årsagerne til de arbejdssøgende, ikke dyrker sport og motion er fordi at de ikke har en hverdag med fast arbejde. Der ud over er barsel, dårligt helbred og økonomi også en vigtig begrundelse for manglende motion for de arbejdssøgende.

Forskellen i idrætsdeltagelsen viser, at tid er et meget vigtig element, og at årsagen til ikke at dyrke sport og motion har et tidsmæssigt perspektiv på flere niveauer. En måde hvorpå dette kan imødekommes er, at gøre det muligt for medarbejderne at dyrke motion i forbindelse arbejdet. Medarbejdermotion gør det nemt for medarbejderne at vælge motion til, og medarbejderne kommer til at dyrke motion i et fællesskab med kolleger, hvilket både kan være motiverende og inspirerende for medarbejderne.

En tilværelse uden arbejde bevirker dog, at endnu færre deltager i sport eller motion. Ofte er det de samme årsag der gør at de arbejdssøgende hverken kan passe et fast arbejde eller deltage i sport eller motion. Grunden dertil har ofte en kropslig eller fysisk karakter som for eksempel skavanker, skader eller graviditet.

 

Dette blogindlæg er baseret på information fra artiklen: 

“Danskernes motions- og sportsvaner 2007 nøgletal og tendenser”, Maja Pilgaard, Juni 2008

OM OFFICEFIT

OfficeFit er eksperter i bevægelse, adfærd og kultur i arbejdstiden.

Vi har en klar mission om at ændre den stillesiddende adfærd til en mere aktiv og energisk kultur – og levere totalløsninger, indenfor sundhed og trivsel til virksomheder, der skaber finansiel og menneskelig værdi.

Relaterede indlæg

Related Posts