Handelsbetingelser

Det er vigtigt at du føler dig tryg, når du handler med OfficeFit A/S

Handelsbetingelser af 1. juli 2020

Vi tror på, at tilfredse kunder er en god forretning. Derfor er det vigtigt, at du får en god oplevelse og føler dig tryg, når du handler med OfficeFit A/S og GetUpp.

 

 

Nedenfor finder du gældende handelsbetingelser for salg og service i Danmark. For produkter eller serviceydelser til levering i udlandet, kan andre betingelser være gældende, og du bør kontakte os på forhånd.

Priser

Vi tager forbehold for trykfejl og øvrige forhold. Alle priser angives i DKK og ekskl. moms, medmindre andet fremgår. Generelt vil priser afgivet i et tilbud være gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Priser vil i øvrigt kunne justeres som følge af valutakursændringer, afgiftsændringer eller leveringssvigt.

Levering & fragt

Som en del af vores Bevægelseskoncept får du også en pakke med aktivt kontorudstyr. Med aktivt kontorudstyr mener vi:
Gåbånd
Kontorcykel
Aktivitetsstand
Powerstand

 

Kontorudstyret skal hjælpe alle medarbejdere til at bryde den stillesiddende adfærd og få mere bevægelse og variation ind i arbejdsdagen. Vi leverer oftest din pakke med aktivt kontorudstyr med egne biler og medarbejdere.

Såfremt der er tale om enkelte handelsvarer, suppleringsvarer eller øvrige forhold taler for dette, vil en vare kunne leveres med anden fragtservice.

 

OfficeFit A/S samarbejder kun med anerkendte og professionelle fragtfirmaer i Danmark. Levering sker som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. Kunden/modtager har pligt til at kontrollere forsendelsen ved modtagelse, dvs. kontrollere den ydre emballage. Hvis der er brud på pap, folie, kasse eller anden synlig skade på emballagen, SKAL der gøres indsigelse overfor fragtmanden, så dette bliver noteret på stedet.

 

Mangel på indsigelse kan medføre at eventuelle senere konstaterede skader på varen skal udbedres for kundens egen regning.

Skader på varen, som først kan konstateres efter udpakning, SKAL meldes til OfficeFit A/S senest 5 dage efter levering.

Fortrydelsesret for forbrugerkøb

Som privatkunde, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til kunden.

Skulle kunden fortryde indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris, hvis denne opfylder betingelserne herfor.

Du skal blot indenfor tidsfristen give os en utvetydig skriftlig meddelelse om fortrydelsen pr. mail. Du kan ikke fortryde, blot ved at nægte modtagelse, medmindre du forud har aftalt dette med OfficeFit A/S.

Ved fortrydelse skal du oplyse os navn, adresse, bestillings- og modtagelsesdato for varen, samt et kunde- eller fakturanummer.

For at kunne udnytte fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage, og varen skal være i samme stand som ved overdragelsen. Såfremt emballagen eller varen er helt eller delvist beskadiget, vil der kunne foretages reduktion i refusionen, ud fra en helhedsvurdering af varens værdiforringelse. 

Du hæfter naturligvis kun for beskadigelse af emballage, som ligger udover den forringelse, som skyldes nødvendig håndtering for at fastslå varens art, egenskaber og foretage en test af varen. Slitage eller beskadigelse herudover vil kunne betragtes som værdiforringelse udover normal håndtering, og medføre reduktion i refusionsbeløbet.

Hvis du fortryder et køb, er du ansvarlig for varen indtil den når retur til OfficeFit A/S adresse, uanset om du selv tilbageleverer varen eller anvender fragtmand til formålet.

Returnering af varer

Såfremt der er indgået aftale om returnering af en vare, som følge af reklamation eller fortrydelse, skal dette ske til OfficeFit A/S’ lageradresse:

OfficeFit A/S, Hjermvej 98, 7500 Holstebro

Reklamationsret for forbrugerkøb

Alle OfficeFit A/S’ produkter er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret for privatkunder. Det betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået senest 24 måneder efter købet. Dette gælder dog ikke fejl og/eller skade, som er opstået som følge af forkert brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.


Ved reklamation kan der rettes henvendelse på +45 72 72 72 57 – eller skriftligt til support@officefit.dk med dokumentation og en beskrivelse af fejlen. Vi vil hurtigst muligt kontakte dig og aftale nærmere omkring det videre forløb i forhold til udbedring, ombytning eller reparation. Vi bestræber os naturligvis på at behandle reklamationssager så hurtig som muligt.


Såfremt der er tale om produktfejl, som skal testes og eventuelt udbedres af vore leverandører, kan der i nogle tilfælde være behov for at sende produktet til udlandet, hvilket vil forsinke processen.


Såfremt eventuel reklamation viser sig uberettiget og ikke skyldes defekt af varen, vil transportomkostninger ved frem- og returforsendelse af varen, eventuelt skulle betales af kunden.

Salg til erhvervsdrivende

For salg til erhvervsdrivende gælder nærværende handelsbetingelser med følgende undtagelser:

 

Fortrydelsesret 
For erhvervsdrivende er der ingen 14 dages fortrydelsesret jf. afsnit ’Fortrydelsesret’.


Reklamation
Fra oprindelig fakturadato ydes der 12 måneders reklamationsret.
Ombytning, service eller reparation medfører ikke en ny 12 måneders reklamationsperiode.


Varer, der er beregnet til privatbrug, men anvendes af erhvervsdrivende eller af flere personer udenfor købers egen husstand betragtes i reklamationsøjemed som erhvervsdrivende.

Generelle bestemmelser

OfficeFit A/S forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt:

 

 

  • At ændre eller lukke hjemmesiden officefit.dk eller dele deraf, helt eller delvist, midlertidigt eller permanent uden yderligere varsel. OfficeFit A/S hæfter ikke overfor tredjepart for ændringer, fejl eller lukning af siden.
  • At ændre handelsbetingelserne og øvrige betingelser forbundet med OfficeFit A/S salg og levering af produkter og ydelser. De til enhver tid gældende vilkår og betingelser vil fremgå af hjemmesiden.

Det vil altid være de betingelser, som er gældende på bestillingstidspunktet, som vil være gældende for en bestilling, uanset om levering, betaling eller ombytning finder sted på et senere tidspunkt.

Cookies – og privatlivspolitik

GDPR har vi selvfølgelig styr på, så det skal I ikke bekymre jer om. Vi tager opgaven som dataansvarlig meget alvorligt, og I kan være sikre på, at jeres data er beskyttede hos os. Vi overholder alle retningslinjer og krav, som fremgår af Persondataforordningens artikel 24. Hvilket vi selvfølgelig kan dokumentere, hvis dette ønskes.

Kort sagt, så har vi implementeret de sidste nye standarder og retningslinjer inden for GDPR. Det er jeres forsikring om, at vi behandler jeres data fortroligt og forsvarligt. Vi indsamler kun den data, som I selv giver samtykke til.