Forside » Handelsbetingelser

Handelsbetingelser af 1. maj 2018 for Officefits private kunder og erhvervsdrivende

Køb hos OfficeFit ApS

OfficeFit ApS Gartnerivej 29 7500 Holstebro CVR 35828702

Vi vil være bedst, også på service og kvalitet. Derfor er det vigtigt, at du får en god oplevelse og føler dig i trygge hænder, når du handler med OfficeFit ApS.

Du kan altid kontakte os her:
Telefonisk på vores hoved nr. +45 20 41 01 81 – eller direkte til din konsulent/kontaktperson.
Skriftlige henvendelser vedr. generel information/forespørgsler eller omkring din faktura, retter du
active@officefit.dk

Henvendelser vedr. vores online software/app eller service på udstyr, retter du til support@officefit.dk Alternativt telefonisk til hovednummeret.

Benyt evt. vores kontaktformular på hjemmeside www.officefit.dk

Bemærk, at disse handelsbetingelser kun er gældende for salg og service i Danmark. Skal du have leveret udstyr eller serviceydelser til udlandet kan andre betingelser være gældende, og du bør kontakte os på forhånd.

Priser
Alle priser angives i DKK og eksklusiv moms, med mindre andet fremgår. Dette gælder såvel officielle prislister som priser oplyst på hjemmesiden eller afgivne tilbud.

Vi tager forbehold for trykfejl og øvrige forhold, som er udenfor vores indflydelse.

Generelt er priser i tilbud gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Priser vil i øvrigt kunne justeres som følge af valutakursændringer, afgiftsændringer eller leveringssvigt.

Leveringsbetingelser og fragt.
Vi ønsker, at du som kunde altid får den maksimale glæde af dine køb hos OfficeFit ApS, uanset om der er tale om et produkt eller en ydelse. Dette omfatter blandt andet en grundig instruktion i korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af udstyr. Derfor vil vi oftest leverer udstyr med egne fragtbiler og medarbejdere.

Såfremt der er tale om enkelte handelsvarer, suppleringsvarer eller øvrige forhold taler for dette, vil en vare kunne leveres med fragtmand.

OfficeFit ApS samarbejder kun med anerkendte og professionelle fragtfirmaer i Danmark. Levering sker som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. Modtager har pligt til at kontrollere forsendelsen ved modtagelse, dvs. kontrollere den ydre emballage. Hvis der er brud på pap, folie, kasse eller anden synlig skade på emballagen, skal der gøres indsigelse overfor fragtmanden, så dette bliver noteret på stedet.
Mangel på indsigelse kan medføre at eventuelle senere konstaterede skader på udstyret skal udbedres for kundens egen regning.
Fejl eller skader på udstyret, som først kan konstateres efter udpakning, skal meldes til OfficeFit ApS senest 5 dage efter levering.

Reklamationsret
Alle varer hos OfficeFit ApS er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret for privatkunder. Det betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået senest 24 måneder efter købet. Dette gælder dog ikke fejl og defekt, som er opstået som følge af forkert brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

Ved reklamation kan du rette telefonisk henvendelse på +45 20 41 01 81 – eller skriftligt til active@Officefit.dk med en beskrivelse af fejlen. Det vil være en god ide at medsende en kopi af din faktura. Vi vil hurtigst muligt kontakte dig for, at aftale nærmere omkring det videre forløb ift. udbedring, ombytning eller reparation.

Vi bestræber os naturligvis på at behandle reklamationssager så hurtig som muligt. Såfremt der er tale om produktfejl, som skal testes og eventuelt udbedres af vore leverandører, kan der i nogle tilfælde være behov for at sende produktet til udlandet, hvilket vil forsinke processen.

Såfremt eventuel reklamation viser sig uberettiget og ikke skyldes defekt i udstyret, vil eventuelle transportomkostninger ved frem- og returforsendelse af udstyret skulle betales af kunden.

Returnering af varer
Såfremt der er indgået aftale om returnering af varer, som følge af reklamation eller fortrydelse, skal dette ske til følgende adresse:

OfficeFit ApS
Gartnerivej 29
7500 Holstebro

Fortrydelsesret
I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle du derfor, som privatkunde/ forbruger, fortryde indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris, hvis denne opfylder betingelserne herfor.

Du skal blot indenfor tidsfristen give os en utvetydig skriftlig besked om fortrydelsen pr. mail. Du kan ikke fortryde, blot ved at nægte modtagelse, med mindre du forud har informeret OfficeFit ApS om dette.

Ved fortrydelse skal du oplyse os navn, adresse, bestillings- og modtagelsesdato for varen, samt gerne et ordre- eller fakturanummer.
For at kunne udnytte fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage, og varen skal være i samme stand som ved overdragelsen. Såfremt emballagen eller varen er helt eller delvist beskadiget vil der kunne foretages reduktion i den refunderede købesum, ud fra en helhedsvurdering af varens værdiforringelse.
Du hæfter naturligvis kun for beskadigelse af emballage, som ligger udover den forringelse, som skyldes nødvendig håndtering for at fastslå varens art, egenskaber og foretage en test af varen. Slitage eller beskadigelse herudover vil kunne betragtes som værdiforringelse udover normal håndtering og medføre reduktion i refusionsbeløbet.
Hvis du fortryder et køb, er du ansvarlig for varen indtil den når retur til OfficeFit ApS adresse, uanset om du selv tilbageleverer varen eller anvender fragtmand til formålet.

Udvidet ombytnings- og returret til erhvervsdrivende
Såfremt der aftales en *opstartsperiode tilbyder OfficeFit ApS en udvidet ombytnings- og returret gældende i 30 dage fra modtagelsen af udstyret.

*En opstartsperiode er 1. fase af implementering af en OfficeFit koncept løsning. I denne periode af 30 dage opnår du bl.a. fuld ombytnings- og returret, levering/afhentning og meget mere. Din faktura vil naturligvis blive reguleret i overensstemmelse med det endelig udstyr. Læs mere om opstartsperioden på www.officefit.dk

Du kan altså vælge helt eller delvist at tilbagelevere udstyr, og din eneste omkostning vil være vores standard opstartsgebyr, som altid fremgår af vores tilbud og fakturaer. Du kan få beløbet oplyst ved henvendelse til OfficeFit ApS.

Lejebetingelser af 1. marts 2017
Såfremt du ønsker at leje din Bevægelses- og sundhedsløsning. Kontakt OfficeFit ApS for yderligere information.

Service og vedligehold
OfficeFit ApS tilbyder separat serviceaftale ved kontantkøb. Ved lejeaftale er service og vedligehold automatisk omfattet heri. Kontakt OfficeFit ApS for yderligere information.

Særlige bestemmelser for salg til erhvervsdrivende
For salg til erhvervsdrivende gælder nærværende handelsbetingelser med følgende undtagelser:

Fortrydelsesret – For erhvervsdrivende er der ingen 14 dages fortrydelsesret jf. afsnit ’Fortrydelsesret’.

Reklamation – Fra oprindelig fakturadato ydes der 12 måneders reklamationsret.

Ombytning, service eller reparation medfører ikke ny 12 måneders reklamationsperiode.
OfficeFit ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er blevet betalt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdato.

Varer, der er beregnet til privatbrug, men anvendes af erhvervsdrivende eller af flere personer udenfor købers egen husstand betragtes i reklamationsøjemed som erhvervsdrivende.

Generelle bestemmelser
OfficeFit ApS forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt:

– At ændre eller lukke hjemmesiden www.officefit.dk eller dele deraf, helt eller delvist, midlertidigt eller permanent uden yderligere varsel. OfficeFit ApS hæfter ikke overfor tredjepart for ændringer, fejl eller lukning af siden.

– At ændre handelsbetingelserne og øvrige betingelser forbundet med OfficeFit ApS salg og levering af produkter og ydelser. De til enhver tid gældende vilkår og betingelser vil fremgå af hjemmesiden.

Det vil altid være de betingelser, som er gældende på bestillingstidspunktet, som vil være gældende for en bestilling, uanset om levering, betaling eller ombytning finder sted på et senere tidspunkt.
Kontakt os

Er du i tvivl, eller har du brug for rådgivning, information eller har spørgsmål til hjemmesiden eller vore handelsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os på +45 20 41 01 81 eller sende os en mail på active@Officefit.dk