Motivationsteam
OfficeFits vision og værdier

Vores vision og værdier

Den stillesiddende adfærd har store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for virksomhederne, den enkelte medarbejder og samfundet.
OfficeFit har en klar mission om at ændre den stillesiddende adfærd til en mere aktiv og energisk kultur igennem vores Bevægelseskoncept og levere totalløsninger indenfor sundhed og trivsel, som skaber finansiel og menneskelig værdi.

Aktiv pakkeløsning

Vores vigtigste opgave er at udvikle sunde arbejdspladser

Med det mener vi… at vores kunders investering i OfficeFit styrker finansiel og menneskelig resultatskabelse.

 

Derfor… sikrer vi planer og opfølgning samt værktøjer til at holde kursen mod målet.

 

Så… vi efterlader aldrig vores kunder uden hjælp og vejledning. Som kunde hos OfficeFit betyder det, at vi i alle vores sundhedsløsninger fokuserer på, at disse skal medføre såvel finansiel som menneskelig værdi. Det betyder, at jeres virksomhed, som følge af en sundhedsløsning, skal øge sit afkast af den investerede kapital samt skabe værdi for de mennesker, der er berørt af løsningen. Sagt på en anden måde: Investeringen i en sundhedsløsning fra OfficeFit skal være en investering i finansiel og menneskelig vækst og ikke en omkostning.

Vi respekterer og accepterer mennesker, som de er

Med det mener vi… at alle mennesker har egne holdninger og individuel adfærd. Mennesker er unikke og har forskellige baggrunde og behov på sundhedsområdet. Vi respekterer og accepterer dette uden at gøre os til dommer over, hvad der er rigtig og forkert. Vi respekterer og accepterer mennesker uanset køn, religion, politisk overbevisning og fritidsinteresser. Vi forventer derfor samme respekt og accept fra vores kunder og samarbejdspartnere.

 

Derfor… tager vi udgangspunkt i den enkeltes situation, baggrund, mål og muligheder. Vi argumenter gerne for ændring af holdninger og adfærd med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og med plads til humor i dagligdagen. Vi er åbne og interesserede i den enkelte og spørger ind til det, vi umiddelbart ikke forstår på en etisk forsvarlig måde.

 

Så… vi accepterer ikke skjulte dagsordener og accepterer ikke diskrimination, hån eller nedværdigelse af andre. Som kunde hos OfficeFit betyder det, at vi sætter os ind i virksomhedens kultur, dens unikke mennesker, værdier, holdninger og adfærd. Vi argumenterer gerne for ændringer af holdninger og adfærd, der understøtter helheden på sundhedsområdet, men med respekt for den enkeltes selvbestemmelse. Vi spørger ind til det, vi ikke forstår på en etisk forsvarlig måde og respekterer og accepterer alle uanset køn, religion, politisk overbevisning eller fritidsinteresser.

Motivationsteamet hjælper dig året rundt

Vi videndeler og udvikler med respekt for tiden, som den skarpeste ressource

Med det mener vi… at alle mennesker besidder en unik viden, der – delt med andre i de rigtige sammenhænge – er med til at udvikle mennesker til at skabe fantastiske resultater. Men også at unødvendig og uvedkommende deling af viden er med til at misbruge menneskets, organisationers og virksomheders samt samfundets knappeste ressource: Tiden.


Derfor… deler vi al relevant viden intern og med vores kunder og kontakter, når vi vurderer, at dette vil tilføre vækst og udvikling for den enkelte organisation som helhed.


Så… vi deler ikke irrelevant viden. Vi gør os ikke interessante med viden, der kan karakteriseres som sladder. Vi misbruger ikke andres tid. Som kunde hos OfficeFit betyder det, at vi altid er opmærksomme på, at tiden er en knap faktor, og at den derfor skal anvendes med stor forsvarlighed og udelukkende til aktiviteter, der er nødvendige for at sikre afbalancerede sundhedsløsninger, der skaber finansiel og menneskelig værdi.