Aktiv undervisning

Aktiv undervisning – hvorfor giver det god mening?

Al forskning viser, at det styrker børns helbred og indlæringsevne, hvis de har mulighed for at stå op, eller på anden måde skabe variation eller bevægelse i timerne. Det kan man gøre ved brug af skolecykler og skoleborde med hæve/sænke-funktion. Det skaber samtidig mere arbejdsro for både lærere og elever i klasselokalet. Børns ”arbejdsmiljø” skal altså tages lige så alvorligt som de voksnes. På flere og flere arbejdspladser er det standard, at alle medarbejdere har et hæve/sænke-funktion, så det er muligt at variere sin arbejdsstilling i løbet af dagen.

Spørg derfor dig selv: Burde det ikke også være sådan for vores børn? Brug 3 minutter på at tænke over dit svar. 

Vores skolekoncept kan skræddersyes efter skolens behov, rammer og muligheder. I fællesskab finder vi ud af, hvordan du kan fremme bevægelse og aktiv undervisning. Et aktivt undervisningslokale kunne f.eks. rumme: skolecykel, skolebord med hæve/sænke-funktion, afskærmning på skolebord, siddebold og aktivitetsstand.

”Med den nye skolereform fra 2014 blev det indskærpet, at man skulle prioritere bevægelse på de danske skoler til glæde for eleverne og deres sundhed. Løsningen på denne udfordring har vi fundet igennem det aktive undervisningslokale, og vi er blevet rigtig glade for det”, fortæller Katja Kjær Rask, Viceskoleleder,  Hasseris skole

68% bedre indlæring gennem bevægelse med aktiv undervisning

I en undersøgelse hvor 12 skoler deltog (i alt 26 klasser), blev det bevist, hvordan mere idræt i skoleugen påvirker det faglige niveau. Klasserne blev ved lodtrækning inddelt i 4 grupper:

 

Gruppe 1: 2 timers idræt
Gruppe 2: 6 timers idræt
Gruppe 3: 2 timers idræt og aktiv matematik
Gruppe 4: 6 timers idræt og aktiv matematik

Som udgangspunkt var klasserne lige gode til matematik. Det var skolelederne, som havde tilmeldt skolerne til forsøget, så der var altså ikke tale om lærere, der på forhånd var særligt motiverede for forsøget. Inden forsøget fik lærerne med ”aktiv matematik” et kursus på 12 timer. ”Aktiv matematik” indebærer, at eleverne 15 minutter i hver matematiktime laver læringsrelevant bevægelse.

 

Efter et års forsøg viste testen, at gruppe 2 klarede sig 16 procent bedre i matematiktests end gruppe 1. Gruppe 3 klarede sig 35 procent bedre, mens gruppe 4 klarede sig 68 procent bedre.

 

Forsøget er beskrevet af Mona Have, forsker i bevægelse på Syddansk Universitet. Det er gennemført over to år på tre forskellige skoler i 24 skoleklasser i Texas, USA.

Fysisk aktivitet behøver ikke kun at være idræt

WHO anbefaler, at børn og unge i alderen 5-17 år bruger mindst 60 minutter om dagen på fysisk aktivitet – moderat til høj intensitet. Fysisk aktivitet inkluderer leg, spil, sport, transport, beskæftigelse, rekreation, idræt eller anden planlagt motion (i både skole og i fritiden). Mere end 60 minutter giver yderligere fordele for sundheden. Det meste af den daglige fysiske aktivitet bør være bevægelse af moderat intensitet. Højintensitets-træning bør gennemføres mindst 3 gange om ugen.

Et aktivt arbejdsmiljø giver mere kvikke elever, som lettere kan koncentrere sig og få mere lyst og energi til at lære. Ved at give børnene mulighed for at stå op og arbejde, skabes et naturligt indslag af aktivitet i klasseværelset. Det har vist sig, at bare 10 minutters aktivitet pr. time modvirker de negative effekter af stillesiddende adfærd.

“Kombinationen af at bevæge sig på den aktive station samtidig med, at man laver skolearbejde, er med til at stimulere hjernen til at holde fokus. Vi har faktisk elever, helt ned til 4. klasse, der tilkendegiver, at de bedre kan koncentrere og løse opgaver, når de går på gåbåndet”, fortæller Jan Peters, Afdelingsleder, Højvangskolen.

Muligheder: Skolecyklen og skolebordet med hæve/sænke-funktion

Skolecyklen er særdeles god i et klasselokale, fordi det er muligt at bevæge sig samtidig med, at eleven lytter eller løser opgaver. At cykle er mild bevægelsesform, hvor man primært bruger benene – og derfor stiller skolecyklen ikke krav til balanceevnen. Skolecyklen kan justeres i højden, og passer derfor til alle børn i folkeskolen. Der er en let modstand på skolecyklen, når der trædes i pedalerne. Modstanden tilpasses, så eleven kan holde fokus, og ikke bliver forpustet.

“Timerne er ikke så kedeligt, når man kan cykle samtidig” fortæller Conrad fra Nørre Nissum Skole

Der er ikke mange skoler, som i dag tilbyder deres elever skoleborde med hæve/sænke-funktion. Det synes vi, er synd. Skolebordet med hæve/sænke-funktion gør det muligt for eleverne at variere deres stilling, mens de undervises. Det giver god mening sidst på eftermiddagen, hvor det kan være svært at fastholde koncentrationen.

 

Skolebordet er nemt at justere, og passer derfor til alle børn i folkeskolen. En gasfjeder gør det let at hæve og sænke bordet, hvilket betyder, at skolebordet ikke kræver strøm. Bordpladen på skolebordet er ”Marmoleum Decibel” – det har en lyddæmpende overflade, som samtidig er slidstærk, smudsafvisende og nem at rengøre. Udover det, har skolebordet to kroge – én til at hænge en aflastningsmåtte på, og én til en bordskærm eller skoletaske. Laveste siddehøjde på skolebordet er 73 cm og højeste ståhøjde er 117 cm.

Aktiv undervisning

Vi hjælper dig med at indrette klasselokalet og fremme aktiv undervisning