At være sund – hvad vil det sige?

Sundhed er mange ting, men først og fremmest er det individuelt. Din sundhed handler om dig. Den handler om dit sind, din krop og dit sociale velvære (WHO 2020). Sundhed kan altså ikke bare defineres som fravær af sygdom. Din sundhed er kompleks, og om du vil det eller ej, så præges din sundhed også af arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Kender du det? At vækkeuret ringer, og du bliver hevet ud af søvnen. Kroppen føles tung. Du strækker dig, og svinger benene ud over sengekanten. Fødderne rammer gulvet. Du sunder dig lidt, inden du rejser dig op, og tager dagens første skridt. I takt med at du, som en zombie, bevæger dig rundt, bliver antallet af skridt flere, og i sidste ende bliver du ledt mod hoveddøren. Du skal afsted på arbejde.

Du bander måske over morgenrutinen, men det er nu en gang dét, som du og jeg er skabt til. Vi skal ud af den lune rede og i gang med dagen, så vi kan skaffe føde til overlevelsen. Problemet er blot, at nutidens fødeanskaffelse kræver meget lidt fysisk udfoldelse.

Med andre ord behøver du ikke iføre dig et lændeklæde, gå barfodet ud på savannen og bruge timer på at jage og nedlægge et stort bytte for at få mad på bordet. Tværtimod. Du kan knappe skjorten, stige ind i bilen, køre på arbejde, og afvikle adskillige timer siddende foran computeren, inden du igen kører hjem, for til sidst at kaste dig på sofaen til den Store Bagedyst om aftenen.

En passiv tilgang til hverdagen udfordrer din krop, hvis fysiologi har millioner af års evolution bag sig. Din krop er skabt til bevægelse. Når du, stik imod din natur, bruger de fleste af dine vågner timer i en fysisk inaktiv position, går din krop i stå. Det er både uhensigtsmæssigt for dig som individ – men også for resten af samfundet.

Vælger du en aktiv livsstil, kan du bl.a. være med til at forebygge diabetes.

Inaktivitet er en af de største faktorer til livsstilsygdomme

Mangel på bevægelse og motion af en af de største faktorer til livsstilsygdomme. Når du ikke bevæger dig, skaber du dermed de bedste rammer for 35 forskellige livsstilsygdomme herunder diabetes, hjerte/karsygdomme, forhøjet blodtryk, blodpropper og overvægt.

Ifølge World Health Organisation vil livsstilsfaktorer, som mangel på bevægelse og motion, være ansvarlige for 70 % af alle sygdomme i 2020 (Sundhedsstyrelsen 2004)

En aktiv livsstil er en måde at forebygge og få en sund livsstil

Livsstilssygdommes påvirkning og generelle forværring af folkesundheden, medfører et voldsomt merforbrug af sundhedsydelser. Dette betyder, at de statslige, regionale og kommunale budgetter presses. Budgetter som bl.a. udgøres af dine og mine skattekroner.

Alene KOL, diabetes og hjertekarsygdomme vurderes at påføre det danske samfund en ekstra byrde på et tocifret milliardbeløb årligt. Et beløb som du og jeg kan påvirke. Det handler blot om, hvordan vi vælger at gribe dagen an, når vi forlader den lune rede om morgenen. Et valg der for mange ikke nødvendigvis er interessant, men i bund og grund en streng nødvendighed. Særligt hvis vi vil have en højere levealder, færre år med sygdom, færre indlæggelser og færre udgifter til behandling af livsstilsygdomme.

Vælger du en aktiv livsstil, kan du bl.a. være med til at forebygge diabetes. Som opgørelser fra Diabetesforeningen, og Bispebjerg Hospital viser, kan forebyggende arbejde indenfor diabetes skabe langt højere værdi end selve omkostningerne forbundet hertil. Det betyder, at vi kan frigøre flere ressourcer, og prioritere sygdomsområder, som vi ikke kan bevæge os ud af.

For tro det eller ej; bevægelse er en måde at forebygge og blive sygdomsfri på. Når vi bevæger os, behandler vi vores krop, som den er skabt til. Vi bevæger os væk fra livsstilssygdommenes klamme greb, og væk fra at skulle bruge vores skattekroner på behandling. Vi lever klogt, vi lever sundt og vi lever ansvarligt. Blot ved, at vi bevæger os.

Skab en god arena for dine ansattes fysiske og mentale sundhed

Som lønarbejder tilbringer du og jeg mange timer på vores arbejdsplads hver evig eneste dag. De mange timer gør automatisk vores arbejdsplads til en god arena for at fremme vores fysiske og mentale sundhed. Det lyder måske tosset, men prøv at tænke tanken til ende. Tænk hvis din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø var indrettet på en måde, som gjorde, at du var sundere ved fyraften end ved arbejdsstart. Interessant, ik?

Vores Bevægelseskoncept sparer jer for tid og penge, fordi det er muligt at være fysisk aktiv og arbejde på samme tid.

Sådan kan du få en sund arbejdsdag med bevægelse

Det er morgen. Selvom det regner, tager du cyklen til arbejdet. Du låser cyklen fast i de let tilgængelige cykelstativer og går mod hovedindgangen. Du træder ind på din arbejdsplads og bliver mødt af frisk luft og glade kollegaer. Via firmaaftalen med det lokale fitnesscenter kommer en af dine kollegaer direkte fra træning. En anden kollega har via den private sundhedsforsikring været til behandling hos fysioterapeuten.

Du finder din kontorplads. Selvom det er overskyet, får du rigeligt med dagslys fra kontorets vinduer. Støjniveauet er lavt, og du forstyrres kun af en lyst til at hoppe på kontorcyklen fra OfficeFit. Mens du cykler, tjekker du agendaen for morgendagens faglige kursus, som skal være med til at udbygge dine kvalifikationer og sikre en lønstigning til næste medarbejderudviklingssamtale.

Du henter et æble fra frugtordningen og glæder dig til den alsidige frokost fra kantinen. Dagen sluttes af med en konstruktiv snak med afdelingslederen, hvor du føler dig hørt.

Ovenstående er et eksempel på en arbejdsplads, som fremmer din sundhed, og hvis miljø du kan være sund i. Med OfficeFits Bevægelseskoncept er der mulighed for at have fokus på både de fysiske, psykiske og de sociale faktorer. Der er ikke kun fokus på de mere traditionelle sundhedsfremmetiltag i form af frugtkurve, fitnessmedlemskaber og private sygeforsikringer, men at alle medarbejdere har mulighed for bevægelse, mens der arbejdes.

Alt dette får du, når du tegner en abonnementsaftale på vores Bevægelseskoncept:

Sundhedsmiljø er et nyt begreb fra USA

Sundhedsmiljø er et nyt begreb (NFA 2019), som har afsæt i forskning fra USA og Australien (WorkHealth Improvement Network (WIN) Evaluation Research Project: Final Report, 2017).
Begrebet dækker over rammer og vilkår, samt politikker og indsatser, der integrerer et traditionelt arbejdsmiljø med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Ting, der både gavner den enkelte medarbejder og arbejdspladsen.

Når man snakker om sundhedsmiljø er der altså ikke tale om tilfældige tiltag, men derimod integrerede tiltag, som er tæt på ens kerneopgaver, og som giver langsigtede effekter. Et eksempel på dette er Københavns Kommunes indførelse af styrketræning, som en del af arbejdsopgaven for 6-7.000 ansatte i den københavnske ældre- og hjemmepleje. Formålet er at styrke medarbejdernes fysiske kapacitet, så de kan forebygge smerter, nedslidning og tidlig tilbagetrækning (Medarbejdere skal holde hele livet, NFA 2019).

Sundhedsmiljø dækker over en beskrivelse af, hvordan selve arbejdet kan bidrage til forbedret sundhed. 

Ifølge professor Andreas Holtermann fra det Nationale Center for Arbejdsmiljø dækker sundhedsmiljø over en beskrivelse af, hvordan selve arbejdet kan bidrage til forbedret sundhed. Som f.eks. ved den københavnske ældre- og hjemmepleje, hvor arbejdet tilrettelægges, så medarbejderne får en tilstrækkelig mængde styrketræning. Andre eksempler kan være tilstrækkelig sunde måltider i arbejdstiden eller tilrettelæggelse af arbejdstiden for at fremme en god søvn.

Bevæge dig og stimulere dit fysisk, psykisk og social velvære

Som tidligere nævnt, er et andet eksempel på et sundhedsfremmetiltag med langsigtede effekter muligheden for bevægelse, mens der arbejdes. OfficeFits Bevægelseskoncept sikrer netop aktive arbejdsgange på landets kontorer, som gør, at de stillesiddende timer afbrydes. Konceptet gavner medarbejdernes sundhed og forbedrer arbejdskvaliteten.

Og netop fordi du har mulighed for at bevæge dig og stimulere dit fysiske, psykiske og sociale velvære, er her tale om et koncept, som i den grad lever op til kriterierne for begrebet sundhedsmiljø, og som bidrager til en arbejdsplads og et miljø, som du kan være sund(ere) i.

Og det er hér vi meget gerne skulle ende. I en tidsalder hvor din og min arbejdsplads skaber rammen for holdbare sundhedsfremmende effekter for dig og mig, og for alle andre med jobs, der stiller store krav til kroppen og/eller til hjernen.

Med hjælp fra vores motivationsteam, OfficeFit App og OfficeFit Calender kan vi hjælpe dig og dine kollegaer med at opbygge nye og sunde vaner

Kilder:

  1. Gåbogen v. Bente Klarlund & Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet & Sundhed.dk v Speciallæge Jesper Kjærsgaard april 2020)
  2. Green, Anders (2006), Bilde, Lone (2004), Jørgensen, Torben (2005)
  3. Diabetesforeningen (2003) Green, Anders et Al. (2006)
  4. Sundhedsstyrelsen (2003)
  5. WorkHealth Improvement Network (WIN) Evaluation Research Project: Final Report, 2017
  6. Medarbejdere skal holde hele livet, NFA 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *