OfficeFits Bevægelseskoncept

06 Sådan hjælper motivationsteamet dig med at fremme sundhed og bevægelse i arbejdstiden

Motivationsteam

Du får tilført ressourcer og stærke kompetencer

Som en del af vores Bevægelseskoncept får du tilført ressourcer og stærke kompetencer i form af vores motivationsteam. Formålet med vores motivationsteam er at sikre os, at du og alle i din organisation får mest muligt ud af vores Bevægelseskoncept – at du får fuldt udbytte af din ”sunde” investering.

Motivationsteamet hjælper dig året rundt

Vores motivationsteam hjælper dig året rundt

Vi er vanemennesker og derfor er det nemt at falde tilbage i gamle vaner. Det kræver opmærksomhed og planlægning at udvikle og opbygge en ny vane. Derfor modtager du hver måned konkrete råd og anbefalinger til, hvordan din virksomhed kan få (mere) bevægelse og variation i arbejdstiden. Du skal derfor ikke selv bruge energi på at motivere alle medarbejdere året rundt. Det gør vi blandet andet gennem OfficeFit Calendar.

 

Vores motivationsteam udvikler konstant nye ideer, der kan hjælpe dig og dit team, når motivationen daler. Det er ikke usædvanligt, at motivationen falder nogle måneder efter kickstart. Her er det vigtigt, at du altid kontakter vores motivationsteam. De er her for at hjælpe dig – og alle medarbejdere – til at komme op af stolen igen. De står altid til rådighed, og de har en masse erfaring og værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed tilbage i bevægelse.

 

Ring til os, så hjælper vi dig. 

OfficeFit Bevægelseskoncept

Vi hjælper dig og dine ansatte med at opbygge nye og sunde vaner

Dit aktive kontorudstyr

Jeres sundhedambassadør er bindeleddet mellem virksomheden og vores motivationsteam

Allerede i opstartsperioden spørger vi ind til, hvem der kunne være en god sundhedsambassadør i hver afdeling eller team. At være sundhedsambassadør er ikke krævende, og kommer ikke til at stjæle tid væk fra jeres egen forretning.

 

Vores motivationsteam sender hver måned konkrete råd og anbefalinger, som er tiltænkt hele din organisation – og som sundhedsambassadøren ’blot’ kan videregive.

 

Det vigtigt at udpege nogle enkelte medarbejdere, der både kan og vil gå forrest efter kickstarten – og som vil tage fat i os, hvis der f.eks. er behov for at igangsætte en virksomhedsspecifik udfordring i OfficeFits app.

 

En sundhedsambassadør er en ”fanebærer”, der går forrest.

OfficeFits Bevægelseskoncept

Alt dette får du, når du tegner en abonnementsaftale på vores Bevægelseskoncept

Vi sørger for alt det praktiske som levering, opsætning, kickoff, service og vedligehold. Herudover hjælper vi dig med at skabe en (mere) aktiv og energisk virksomhedskultur gennem vores motivationsteam og GetUpp App.

Aktivt kontorudstyr

I fællesskab finder vi ud af, hvordan din pakke med aktivt kontorudstyr skal sammensættes.

Kickoff

Vi klarer alt det praktiske: levering af udstyr og en kickoff – som hjælper dig til en ny og aktiv virksomhedskultur.

Onboarding

Vi hjælper dig med at opbygge nye og sunde vaner – og kommer med konkret viden samt gode råd.

GetUpp Play

Nem og bekvem adgang til bevægelse og træning på arbejde og i fritiden.

GetUpp App

Sæt personlige mål, udfordr dine kolleger og få adgang til forebyggende øvelser.


Motivationsteam

Du får tilført stærke ressourcer og kompetencer i form af vores motivationsteam.

Service

Vi klarer alt service og vedligehold af dit aktive kontorudstyr, så det fungerer korrekt og forbliver i god stand.