OfficeFits Bevægelseskoncept

01 Sådan sammensætter vi din pakke med aktivt kontorudstyr

Aktivt kontorudstyr

Hvad er aktivt kontorudstyr ?

Som en del af vores Bevægelseskoncept får du en pakke med aktivt kontorudstyr. Med aktivt kontorudstyr mener vi: gåbånd, kontorcykel, aktivitetsstand og powerstand.  Kontorudstyret skal hjælpe alle medarbejdere til at bryde den stillesiddende adfærd og få mere bevægelse og variation ind i arbejdsdagen.

 

I fællesskab finder vi ud af, hvordan din pakke skal sammensættes, så det giver mening i forhold til antal medarbejdere, indretning, afdelinger og arbejdsgange m.v. 

Aktiv pakkeløsning

Pakken afhænger af flere parametre og forhold

For at imødekomme og afklare hvordan din pakke med aktivt kontorudstyr skal sammensættes, besøger vi dig og laver i fællesskab en screening af de fysiske rammer.

Vi vil blandt andet spørge ind til:

  • Sidder jeres medarbejdere i storrums- eller enkeltmandskontorer?
  • Sidder I spredt på flere lokationer og etager?
  • Har alle medarbejdere hæve/sænkeborde?
  • Er der mulighed for at oprette en aktiv arbejdsstation/flyverplads med f.eks. et gåbånd, som alle medarbejdere frit kan benytte, når opgaven passer til lidt bevægelse?
  • Er der et naturligt samlingssted til OfficeFits Challenges og Powerbreaks?

Vi vil også spørge ind til alderssammensætning, fysiske skavanker og gener, du eventuelt kender til på forhånd blandt dine ansatte. Pakken af aktivt kontorudstyr bliver altså vurderet ud fra flere parametre og forhold.

 

Ring til os for at høre, hvordan din pakke med aktivt kontorudstyr kan sammensættes. 

OfficeFit Bevægelseskoncept

I fællesskab finder vi ud af, hvordan pakken med aktivt kontorudstyr giver mest mening for jer.

Dit aktive kontorudstyr

Du får hverken for meget eller for lidt aktivt kontorudstyr

Du får det, du har behov for – vi skal i fællesskab finde den helt rigtige balance. Balance er nødvendigt for, at Bevægelseskonceptet bliver en succes. Vi tror på, at tilfredse kunder er en god forretning, og derfor har vi meget fokus på tilgængelighed og placering af kontorudstyret.

 

Når vi screener din arbejdsplads, er det med det formål, at alle medarbejdere får den bedste oplevelse af vores Bevægelseskoncept, og kan mærke fordelene.

 

For lidt aktivt kontorudstyr gør, at kontorudstyret ikke er tilgængeligt, når medarbejderen har brug for det – og så daler motivationen. Omvendt ønsker vi ikke, at kontorudstyret ’bare’ står i hjørnet og samler støv, fordi det ikke bliver brugt. Der skal være balance.

OfficeFits Bevægelseskoncept

Alt dette får du, når du tegner en abonnementsaftale på vores Bevægelseskoncept

Vi sørger for alt det praktiske som levering, opsætning, kickoff, service og vedligehold. Herudover hjælper vi dig med at skabe en (mere) aktiv og energisk virksomhedskultur gennem vores motivationsteam og GetUpp App.

Aktivt kontorudstyr

I fællesskab finder vi ud af, hvordan din pakke med aktivt kontorudstyr skal sammensættes.

Kickoff

Vi klarer alt det praktiske: levering af udstyr og en kickoff – som hjælper dig til en ny og aktiv virksomhedskultur.

Onboarding

Vi hjælper dig med at opbygge nye og sunde vaner – og kommer med konkret viden samt gode råd.

GetUpp Play

Nem og bekvem adgang til bevægelse og træning på arbejde og i fritiden.

GetUpp App

Sæt personlige mål, udfordr dine kolleger og få adgang til forebyggende øvelser.


Motivationsteam

Du får tilført stærke ressourcer og kompetencer i form af vores motivationsteam.

Service

Vi klarer alt service og vedligehold af dit aktive kontorudstyr, så det fungerer korrekt og forbliver i god stand.