Vi er stadig jægere i en digitaliseret verden

Der er ingen, der helt præcist kan sige, hvor mange år der har eksisteret mennesker på jorden, men i videnskabelige kredse er der bred enighed om, at vi mennesker har været på jordens overflade i cirka en million år.


En million år er et meget abstrakt tal, så lad os i stedet dele menneskets eksistens op i fire perioder:

  1. I de første 990.000 år var vi jægere. Vi jagede for at finde føde, og vi var fysisk aktive størstedelen af vores vågne timer.
  2. For 10.000 år siden blev vi bønder, som dyrkede og høstede vores egne afgrøder. Vi var dog stadig fysisk aktive mange af vores vågne timer.
  3. For 200 år siden kom industrialiseringen, hvor vi fik maskiner til at hjælpe os med hårdt fysisk arbejde. Vi blev mere produktive.
  4. Nu er vi så nået til digitaliseringen, som har været i gang i de sidste 20-30 år. Teknologiens udvikling har erstattet en stor del af vores fysiske aktivitet. Vi kører på arbejde, opvaskemaskinen klarer opvasken, vi skal ikke længere gå på jagt eller dyrke grønsager i baghaven. I stedet går vi på nettet og bestiller madvarer, der leveres til døren – og når vi ikke orker at lave mad selv, bestiller vi take-away fra sofaen via en app.

Mennesker er biologisk og fysiologisk skabt til bevægelse

Selvom tiden har udviklet sig, så har menneskets fysiologi ikke udviklet sig ret meget, siden vi var jægere. Det har vores adfærd derimod. Vi er gået fra at være aktive størstedelen af vores vågne timer, til at være stillesiddende størstedelen af vores vågne timer. En udvikling som i dag fører til en øget risiko for en række livstilssygdomme såsom hjertekarsygdomme, type-2 diabetes og visse kræftformer.


Mennesker er biologisk og fysiologisk skabt til at være i bevægelse for at fungere optimalt. Vores fysiologiske mekanismer i kroppen påvirkes alt efter, om vi er i bevægelse eller ligger fladt på sofaen.


Vores krop er udstyret med en sparemekanisme der gør, at når vi sætter os ned, skruer stofskiftet ned for at spare på kalorierne. Det gav god mening tilbage i urtiden, hvor jægeren satte sig ned på en træstub for at slappe af efter en lang jagt. Men i dag dur det ikke, fordi vi er langt mindre aktive end vores forfædre var.

Vores chefkonsulent Lars Damgård, har en lidt anden måde at forklare evolution på, og den får du her:

“Jeg har svært ved at forholde mig til en million år – det er alt for abstrakt for mig. Derfor vælger jeg at dele evolutionen ind i ét døgn. Forestil dig den tid, vi har været på jorden som en urskive, hvor mennesket har været på jorden i et døgn. Spørgsmålet er nu, hvor stor en del af døgnet har vi så opholdt os i de fire perioder?

 

Her er min konklusion: 

Vi har været jægere i 23 timer og 40 minutter
Vi har været bønder i 19 minutter
Vi har oplevet industrialisering i 19 sekunder
Vi har levet digitaliseret i ét sekund!”

Så lige for at understrege, så har det taget evolutionen 10.000 eller helt op til 100.000 år at ændre en organisme til at tilpasse sig et andet miljø – og vi har kun været digitaliseret i ét sekund.


Fysiologisk har vi ikke ændret os betydeligt, siden vi var jægere eller bønder. Derfor er det vigtigt, at vi holder os aktive, mere end vi er i dag, hvis vi vil holde os sunde og sørge for, at kroppen fungerer optimalt.

Med vores Bevægelseskoncept  er det muligt at være fysisk aktiv og arbejde på samme tid. Vi tror på, at tilfredse kunder er en god forretning, og derfor er der ingen binding i opstartsperioden. Så har du mulighed for at opleve, hvordan Bevægelseskonceptet skaber værdi i din virksomhed, før du tegner en abonnementsaftale.

Alt dette får du, når du tegner en abonnementsaftale på vores Bevægelseskoncept:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *