Fra vision til konkret adfærd - sådan har Ørsted løst opgaven

Indenfor de seneste 3-4 år er Ørsted begyndt at tale højt om det psykiske arbejdsmiljø og sundhed – og til vores sundhedskonference i oktober 2019 var daværende Head of Heath and Well-being, Regitze Siggaard derfor også inviteret med som oplægsholder.

 

Til salen fortalte Regitze Siggaard, hvorfor hun mener, at mental sundhed blandt medarbejdere er et fælles ansvar.

“Vores ambition er at styrke det bæredygtige arbejdsliv ved at skabe en kultur, hvor sundhed og trivsel er integreret i alle aspekter af arbejdslivet i Ørsted. Vores medarbejdere er hele mennesker.”

Regitze Siggaard

I praksis har det betydet, at Ørsted har etableret en samarbejdsform, hvor de mødes fast og deler viden samt erfaringer. På den måde har man sikret sig, at projekter der igangsættes også bliver motiveret og forankret i organisation.

 

Udover dette har Regitze også dannet en ambassadørgruppe med 74 medarbejdere, der hjælper hende med at sprede initiativer såsom ”My moments” samt reducere tiden foran computeren ved at få mere bevægelse ind i deres afdeling eller team.

Som Regitze Siggaard selv beskriver det;

”Vi arbejder systematisk med sundhed og trivsel… men i og med der kun er mig, der arbejder fast med det her felt, har jeg brug for flere hænder.”

Som kunde hos os får du en fast tilknyttet strategisk sundhedsrådgiver, som du altid kan kontakte, uanset hvilken sundhedsfaglig udfordring du står med.

Så hvad er sundhed?

Når det kommer til, hvordan sundhed og trivsel kan blive en del af virksomheds DNA, kom Regitze Siggard med flere gode råd til salen. Bl.a. fik hun fremhævet, hvor vigtigt det er med en fælles forståelsesramme for, hvad er sundhed? Men lige så vigtigt, at man forholder sig til, hvad kræver det?

 

Brug 5 minutter på at tænke over, hvad betyder det at fremme sundhed og trivsel for dig? For din afdeling? For din virksomhed? Udvælg 2-4 fokusområder som er vigtige for jeres arbejdsplads.

Brug KRAMS-faktorerne til definere, hvad er sundhed for jer

Du kan vælge at tage udgangspunkt i KRAMS-faktorerne. For mange er sundhed KRAMS. I traditionel forstand står KRAMS for:

 

 • Kost
 • Rygning
 • Alkohol
 • Motion
 • Stress/Søvn
 

Med DOBBELT KRAMS får du flere perspektiver på, hvad er sundhed for jer

DOBBELT KRAMS supplerer det traditionelle KRAMS, og ser også på, hvordan man tackler modstand og belastninger i livet – og hvad der skaber mening og sammenhæng i hverdagen for den enkelte. DOBBELT KRAMS står for:

 

 • Kompetencer
 • Relationer
 • Anerkendelse
 • Mening
 • Sammenhold

Sådan kan du arbejde med sundhed strategisk ifølge Regitze Siggaard

Når du har tænkt over, hvad sundhed er for dig, din afdeling og arbejdsplads, skal du igang med at forholde dig til, hvad kræver det så, for det bliver en succes? Nedenfor får du et sammendrag af Regitze Siggaards opskrift på, hvordan du kan gøre sundhed strategisk. Der kommer 4 spørgsmål og dertil opgaver.

 

1) Hvad vil vi opnå?
Skaf viden

 

2) Hvem skal involveres?
Involver topledelsen
Forhold dig til subkulturer

Spørg ledelsen:

Vil vi det her nok? Men forhold dig også til personer og afdelinger der tidligere har været modvillige til forandringer. Her gælder det, at du forbereder dig godt og stiller dig selv spørgsmålet: Hvordan vil du reagere overfor sådanne personer? Din respons kan være afgørende for, om en situation eskalerer og øger frustrationsniveauet.

3) Hvorfor skaber det værdi?
Forklar hvilke værdier og resultater den enkelte kan forvente, men også hvad virksomheden kan forvente

 

4) Hvordan vi vil gøre det i praksis?
Fordel roller og ansvar
Udarbejd en plan
Find ildsjæld

Spørg rundt:

Er der nogen, der har lyst til at hjælpe dig med at fremme sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads? På den måde skal du ikke gøre (alt) arbejdet alene, men du har nogen ildsjæle, der kan sprede det gode budskab og skubbe alle i den rigtige retning.

Inspiration til at passe på hjernen

Til sundhedskonferencen kom Regitze Siggaard også omkring, hvordan Ørsted har arbejdet med at fremme sundhed og trivsel i praksis de seneste år.

 

Et eksempel er ”My moments”, som går ud på at inspirere medarbejdere til at passe på deres hjerne og fokusere bedre. Skiltene er placeret flere steder rundt omkring i organisation, og tilskynder bl.a. medarbejderne til at strække ryggen når de står ved kopimaskinen, så de får mere blod til hjernen. Et andet skilt opfordrer til, at medarbejderne går en tur og kigger på noget grønt eller blåt i 40 sekunder, for at reducere tiden foran computeren.

 

Et andet eksempel starter tilbage i 2018, hvor alle medarbejdere fik muligheden for at booke ergonomisk vejledning hos en af OfficeFits fysioterapeuter. Her blev alle, der modtog tilbuddet, vejledt omkring arbejdsstillinger, indretning af arbejdsstation, og hvordan de kunne styrke kroppen gennem bevægelse, både på arbejde og i fritiden.

Et år senere blev samarbejdet mellem OfficeFit og Ørsted udvidet til også at omfatte bevægelse i arbejdstiden

I dag har Ørsted OfficeFits Bevægelseskoncept i over 38 lokationer, der bl.a. betyder, at medarbejdere har adgang til redskaber og øvelser, der forebygger smerter i nakken og ryggen som følge af stillesiddende arbejde. Samtidig har de også mulighed for at bevæge sig noget mere ved hjælp af bl.a. gåbånd og kontorcykler. Nogen afdelinger benytter sig også af OfficeFits app til interne konkurrencer, om hvem der har cyklet, gået eller stået mest.

Når det kommer til fremtidens sundhedsstrategi, havde Regitze Siggaard 3 råd til salen.

Du får dem her:

 • Vær ambitiøs
 • Involver de rigtige mennesker på den bedste måde
 • Brug tiden klogt

Alt dette får du, når du tegner en abonnementsaftale på vores Bevægelseskoncept:

Kilder:

 1. OfficeFits sundhedskonference, afholdt den 3. oktober 2019, oplægsholder: Head of Health and Well-being in Ørsted, Regitze Siggard
 2. Artikel: Forandring skabes af mennesker, 1. oktober 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *