OfficeFit Kalender

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

August – Sitting vs. active

1. august, 2023 @ 8:00 - 31. august, 2023 @ 17:00

English below

Spar op på din sundhedskonto og nyd livet fuldt ud: Integrer bevægelse i din hverdag

Hvorfor nøjes med at spare op til pension, når du også kan spare op på din sundhedskonto? Ved at integrere mere bevægelse i din hverdag kan du øge din krops vitalitet, energi og velvære. Det er som at investere i noget virkelig værdifuldt – din egen sundhed og trivsel. På den måde kan du sikre dig et langt og godt liv og virkelig nyde pensionen, når du når dertil.

Lad os tage dette skridt mod en endnu bedre livsstil. Lad os begynde at spare op på vores sundhedskonto, så vi kan bruge pengene på de ting, vi virkelig ønsker. Lad os tage handling i dag og skabe et fundament for et sundere og mere aktivt liv – for du fortjener det!

 

Bliv en forandringsskaber – vær med til at bekæmpe den stillesiddende kultur

I august måned kickstarter vi de gode vaner – med en lille konkurrence.

Vi trækker lod blandt top 10 af de virksomheder der registrerer mest i OfficeFit appen i august måned. Det vi konkurrer omkring er 2 flotte stå måtter i Kork fra Matting.

Husk det er registrerede timer i appen – derfor tæller det lige meget om du går, står eller cykler.

 

 

Hent månedens materiale herunder:

Der er utallige fordele ved at ændre din stillesiddende tid til stå-tid, og du kan læse mere om dem i denne måneds blogindlæg HER. 

Lav en puls-snack sammen med dine kollegaer som en forfriskende pause om eftermiddagen. Prøv lunges-udfordring, som du kan finde HER. hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en lunges så er der en beskrivelse HER

For lidt ekstra motivation til konkurrencen kan du sætte en udfordring igang i appen – Der er lavet plakater til så du kan oplyse/invitere dine kollegaer : Alle veje fører til Rom og Race across Gemany – man er selvfølgelig også velkommen til at starte sin egen udfordring 🙂

 

 

Tæl skridt kampagne

Gå ind i appen og noter, hvor mange km du/ i kommer ned gennem Europa i forbindelse med dansk firma idræts “tæl skridt kampagne” – du skal bare invitere dine kollegaer også kan i hver dag registrere i appen, hvor mange km i har gået.

i finder den her ved at logge ind på OfficeFit appen – vælg udfordringer – nye – find mappen: tæl skridt

 

Er du ikke kommet på appen

Så hent appen officefit hos din app udbyder. Appen kan også findes på browser HER

Tryk forgot password og indtast din mail – så vil der komme en mail (der kan ende i uønsket post)

Hvis ikke du modtager en mail tjek med din sundhedsambassadør om du er oprettet i appen.

Hvis ikke du kan få det til at virke så kontakt Motivationsteamet på motivation@officefit.dk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Save up on your health account and fully enjoy life: Incorporate movement into your daily routine

Why settle for saving up for retirement when you can also save up on your health account? By integrating more movement into your daily life, you can increase your body’s vitality, energy, and well-being. It’s like investing in something truly valuable – your own health and well-being. In this way, you can ensure a long and fulfilling life and truly enjoy retirement when the time comes.

Let’s take this step towards an even better lifestyle. Let’s start saving up on our health account so that we can use the resources for things we truly desire. Let’s take action today and create a foundation for a healthier and more active life – because you deserve it!

 

 

Become a game-changer – join the fight against sedentary culture

In the month of August, we’re kickstarting good habits with a small competition.

We will draw lots among the top 10 companies that record the most in the OfficeFit app during August. The competition revolves around 2 beautiful cork standing mats from Matting.

Remember, it’s registered hours in the app that count, so it doesn’t matter if you walk, stand, or cycle.

 

 

Download this month’s materials below:

There are numerous benefits to changing your sedentary time to standing time, and you can read more about them in this month’s blog post HERE.

Create a pulse-snack with your colleagues as a refreshing break in the afternoon. Try the lunges challenge, which you can find HERE. If you are unsure about how to perform lunges, there is a description available HERE.

For a little extra motivation for the competition, you can initiate a challenge in the app. Posters have been created so you can inform/invite your colleagues: “All Roads Lead to Rome” and “Race Across Germany.” Of course, you are also welcome to start your own challenge 🙂

 

Step Count Campaign

Enter the app and track how many kilometers you/your team can cover across Europe as part of the Danish company sports “step count campaign”. Just invite your colleagues and register the number of kilometers you walk each day in the app.

You can find it by logging into the OfficeFit app, selecting “Challenges,” then “New,” and locating the folder labeled “Step Count.”

If you haven’t accessed the app yet,

Download the OfficeFit app from your app provider. The app can also be found on the browser HERE.

Click on “forgot password” and enter your email address – you will receive an email (check your spam folder if necessary).

If you don’t receive an email, check with your health ambassador to see if you are registered in the app.

If you’re unable to get it working, please contact the Motivation Team at motivation@officefit.dk.

Detaljer

Start:
1. august, 2023 @ 8:00
Slut:
31. august, 2023 @ 17:00

Sted

Plakat