Forside » Sundhedsløsninger » Bevægelseskoncept » Evaluering og afrapportering

Evaluering og afrapportering

Har din virksomhed opnået den ønskede effekt af jeres sundheds-strategi, find ud af det med et evalueringsforløb.

Alle investeringer kræver opfølgning – og det gælder selvfølgelig også, når der investeres i medarbejdernes sundhed, motivation og trivsel. En løbende evaluering af sundhedsindsatsen er derfor et vigtigt redskab til at måle indsatsens effekt, og sikre løbende tilpasning af løsningen.

Vi har derfor udviklet et afrapporteringsforløb, som har to primære formål:

  • at følge udviklingen i medarbejdernes sundhedstilstand, aktivitet og trivsel i forhold til de opstillede mål
  • om nødvendigt at optimere eller justere sundhedsindsatsen, så det sikres, at de opstillede mål for virksomhedens indsats kan opfyldes.

Afrapporteringen  indeholder således en kombination af måling, evaluering, justering og rapportering.

Vi laver online spørgeundersøgelser, hvor vi måler på medarbejdernes egne vurderinger på en række målepunkter som trivsel, bevægelse, anvendelse af udstyr, effektivitet med videre. Spørgeundersøgelsen kan udarbejdes i samarbejde med din HR-afdeling, så vi måler på de ”rigtige” målepunkter. Resultaterne af spørgeundersøgelserne indgår i den løbende rapport af forløbet, og bliver sammenholdt med øvrige data som f.eks. anvendelse af udstyr/øvelser, samt egne nøgletal, som du ønsker at måle på. På baggrund af evalueringerne, udfærdiges en ledelsesrapport med anbefalinger og forslag til eventuelle justeringer af sundhedsløsningen, hvis der er behov for dette.

Ledelsesrapporteringen er en måde, hvorpå du sikrer dig dokumentation for at virksomhedens mål er nået.