KPI’er – Få mest sundhed for pengene

23-05-2016, Elisabeth Soto, Officefit.dk Aktivitet og bevægelse i arbejdstiden skal ikke ses som udgift alene. Det er en investering, som fører til plus på bundlinjen.

Undersøgelser viser, at aktivitet og bevægelse i arbejdstiden    

  • Mindsker korttidssygefraværet
  • Øger medarbejdertilfredshed
  • Giver produktivitets-stigning
  • Forbedrer samarbejdet mellem kollegaer og afdelinger

 

Dette regneeksempel viser ved en simpel beregning, hvad et sygefravær koster, og hvor meget der kan bidrages til bundlinjen ved reduktion i sygefraværet.
 
       
Lønudgifter      
Antal medarbejder   100  
Antal sygedage pr medarbejder   7  
Gns månedsløn    kr.         25.000  
       
En sygedag koster jer    kr.           1.390  pr medarbejder
(inkl. 8% i pension og 12,5% i feriepenge)    
       
Koncepter      
Antal koncepter   7  
Lejepris pr koncept    kr.              699  
Kontant pris pr koncept    kr.         18.995  
       
Et koncept koster jer ved leje    kr.                49  pr medarbejder pr md
Et koncept koster jer ved køb    kr.           1.330  pr medarbejder
       
Leje      
Opnået besparelse 1. år      
1 sygedag mindre giver en besparelse på  kr.        139.041  
(100x7x1390)-(100x(7-1)x1390) = kr. 139.041    
Leje af konceptet koster    kr.        -58.716  
(7x699x12)      
Plus på bundlinjen    kr.     80.325  
       
Køb      
Opnået besparelse 1. år      
1 sygedag mindre giver en besparelse på  kr.        139.041  
Køb af konceptet koster    kr.      -132.965  
(7x18.995)      
Plus på bundlinjen    kr.       6.076  
Efterfølgende år    kr.    139.041  
       

 

 

Følgende udgifter er ikke regnet med

• Lønomkostninger til en vikar eller afløser for den syge medarbejder

• Nedgang i omsætningen på grund af fraværende medarbejdere

• Irritation hos nøglekunder over længere ekspeditionstid

• Ekstra træk på andet personale

• Omkostninger ved at finde en erstatning/afløser for den syge medarbejder

• Omkostninger ved omlægning af vagtplaner eller rokering af medarbejdere

 

Aktivitet og bevægelse i arbejdstiden kan derfor godt betale sig...