Sundhedstjek

Et sundhedstjek til medarbejderne giver:

  • En forebyggende sundhedsløsning, der motiverer medarbejderne til at arbejde videre med sundhedstiltagene i din virksomhed.
  • Et individuelt billede af medarbejderens sundhed, trivsel og evt. livsstilssygdomme.
  • Et sundt image.

Vælg et sundhedstjek herunder:

Vi tilbyder forskellige sundhedstjek, således at det er muligt at vælge et sundhedstjek, der passer bedst til virksomheden og omstændighederne. Du kan vælge imellem:

Hvordan foregår det?

Sundhedstjekket bliver udført i virksomheden med fuld diskretion for den enkelte medarbejder. Der vil blive udleveret et spørgeskema omhandlende livstil og egen helbredsopfattelse, som medbringes til tjekket.

Tjekket bliver udført af en certificeret sygeplejerske, hvor der i samtalen vil blive skabt en god relation mellem medarbejder og sygeplejerske. Resultaterne sammenholdes med spørgeskemaet og uanset resultat vil sygeplejersken sørge for, at alle går fra sundhedstjekket med forståelse for indsatsområder og motivation til at gøre en forskel.


Registrering af dat
a

Alt data bliver opbevaret i henhold til dataforordningen. Hvis det ønskes, kan data indsættes i anonymiseret form i en rapport til virksomheden.

Sundhedstjekkene udføres af sygeplejersker, som er certificeret ved iso 9001 og EN 15224, som de eneste i landet. Dette betyder at testapparater, daglige rutiner og arbejdsgange udføres optimalt. Som virksomhed kan i have fuld tillid til at vi håndterer jeres medarbejdere i overensstemmelse med lovgivning, sundhedsfaglig viden og etik, samt vore egne krav til planlægning og gennemførelse af sundhedstjek.

Quicktjek

Ved et Quicktjek får din virksomhed et hurtigt og effektivt tjek af medarbejdernes kondital, BMI, blodtryk, puls og beregning af kropssammensætningen i forhold til fedt %, vandindhold og muskelmasse.

 

Medarbejderen får: Et billede af, om der er for meget fedt i forhold til muskler, og om der grund til bekymring i forhold til livsstilssygdomme. Samtidig kan det give medarbejderen et skulderklap og motiv til at forbedre enkelte parametre.

 

Basis/Obligatorisk nat-tjek

Basistjekket er et tjek, som udover quicktjekket går i dybden med blodsukker, blod og kolesterol sammensætninger. Derudover vil der blive foretaget en lungefunktionsundersøgelse, som er anvendelig til virksomheder, hvor man vil lave en tidlige opsporing af medarbejdere, som er i risiko for arbejdsbetinget lungesygdom. Derudover er den yderst anvendelig til tidlig opsporing af KOL.

Med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets lov omhandlende Helbredskontrol ved natarbejde, er basistjekket designet til helbredskontrol ved natarbejde.

“LBK nr 896 af 24/08/2004 Gældende § 6. Lønmodtagere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 2 år”.

BodyAge

BodyAge testen bliver udført med Polar BodyAge System and Software. BodyAge er en sjov og håndgribelig måde at illustrere medarbejderens sundhed, hvor resultatet er en estimeret aldersberegning som score.

BodyAge bliver beregnet ud fra medarbejderens kondital (liggende), medarbejderens muskelstyrke, udholdenhed og smidighed, samt blodtryk og kropssammensætning. Resultatet vil give et samlet billede af medarbejderens sundhed, der med en BodyAge, vil motivere medarbejderen til at forbedre sin score til næste undersøgelse.

Polar BodyAge System er især kendt for at kunne teste kondital ud fra hjertefrekvenser, mens den testede ligger ned. Dette giver et meget validt kondital, hvor skader, vilje og humør ikke bliver en variable, som f.eks ved en konditest på stepbænk.

Polar BodyAge System er især kendt for at kunne teste kondital ud fra hjertefrekvenser, mens den testede ligger ned. Dette giver et meget validt kondital, hvor skader, vilje og humør ikke bliver en variable, som f.eks ved en konditest på stepbænk.

BodyAge +

BodyAge+ bliver ligeledes udført med Polar BodyAge System and software. Ved BodyAge+ vil der blive lavet en fuldendt og mere dybdegående udredning af medarbejderens sundhed, hvor der ud over BodyAge også bliver taget de ekstra test som er i basistjekket. Der vil blive taget en blodprøve fra armen (venen) og lungefunktionsundersøgelse. Ved den slags blodprøve, frem for en fingerprik test, kan der undersøges for den præcise kolesterol sammensætning og blodsukker. Medarbejderen vil derfor få en valid rådgivning i, om resultaterne giver anledning til et lægebesøg.