Høreundersøgelse

Ved en høreundersøgelse vil din virksomhed kunne opfylde lovgivningen, forebygge belastende og invaliderende høretab og identificere mulige høreskader. Støj på arbejdspladsen kan betegnes som alt lyd der kan virke generende og som er uønsket.

Høreundersøgelsen bør tilbydes til medarbejdere der er indbefattet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om “Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet”

Høreundersøgelsen varer 15 min og indeholder:

Sundhedssamtale med en sygeplejerske som tager udgangspunkt i et spørgeskema udfyldt af medarbejderen, omhandlende mulige helbredseffekter af støjudsættelse.
Otoskopi, som er en klinisk undersøgelse af øregangen og trommehinden ved udsættelse af tryk.
En høreundersøgelse med audiometrisk kortlægning af hørelsen ved forskellige sekvenser
Tilbagemelding til medarbejderen

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006
§14 Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.
§15 Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. §§ 4-7, viser risici, som følge af støj

Tilmeld dig vores software i dag!

Når du tilmelder dig vores software vil du også modtage vores nyhedsmail, hvor du får e-bogen: 'Hvorfor din sundhedsstrategi ikke altid bliver en succes, og hvad du kan gøre ved det?'

 

I den første del af vores e-bog kommer vi ind på, hvordan du undgår disse 3 barrierer, når du udarbejder jeres sundhedsstrategi:

Barriere #1 - Vores formuleringer er for abstrakte

Barriere #2 - Vores kollegaer er skeptiske

Barriere #3 - Forandring tager tid

 

Bonus: Du får også 5 nudging-plakater, der motiverer dig og dine kollegaer til variation og bevægelse i arbejdstiden.

 

Når du tilmelder, accepterer du samtidig, at vi må sende mails med historier, videoer og gode tilbud om sundhed og trivsel på arbejdspladsen.