Høreundersøgelse

Ved en høreundersøgelse vil din virksomhed kunne opfylde lovgivningen, forebygge belastende og invaliderende høretab og identificere mulige høreskader. Støj på arbejdspladsen kan betegnes som alt lyd der kan virke generende og som er uønsket.

Høreundersøgelsen bør tilbydes til medarbejdere der er indbefattet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om “Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet”

Høreundersøgelsen varer 15 min og indeholder:

Sundhedssamtale med en sygeplejerske som tager udgangspunkt i et spørgeskema udfyldt af medarbejderen, omhandlende mulige helbredseffekter af støjudsættelse.
Otoskopi, som er en klinisk undersøgelse af øregangen og trommehinden ved udsættelse af tryk.
En høreundersøgelse med audiometrisk kortlægning af hørelsen ved forskellige sekvenser
Tilbagemelding til medarbejderen

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006
§14 Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 137 dB(C), skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.
§15 Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på 135 dB(C), skal have adgang til en høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen, jf. §§ 4-7, viser risici, som følge af støj