SundhedsTjek

Vil du booste din virksomheds sundhedsprofil?

Sundhedstjekket bliver udført i virksomheden med fuld diskretion for den enkelte medarbejder.


Når din virksomhed tilbyder sundhedstjek til medarbejderne, giver det:.

 • et individuelt billede af medarbejderens sundhed, trivsel og evt. livsstilssygdomme.
 • ved hjælp af dette billede kan du optimere din virksomhed økonomisk ved at sænke
 • sygefraværet
 • og ikke mindst skabe et sundt image.

Sundhedstjekket udføres af erfarne sygeplejersker som arbejder i et certificeret kvalitetsledelsessystem: ISO 9001 og EN 15224, som de eneste i landet. Dette betyder, at testapparater, daglige rutiner og arbejdsgange er i kontrolleret og kalibreret miljø og udføres optimalt. Som virksomhed kan I have fuld tillid til at vi håndterer jeres medarbejdere i overensstemmelse med lovgivning, persondataforordning, sundhedsfaglig viden og etik, samt vore egne høje krav til planlægning og gennemførelse af sundhedstjek.

 

Hvordan foregår det?

Der vil blive oprettet et tidsskema eller en online booking liste alt afhængig af hvor mange medarbejdere, der skal tilbydes sundhedstjek. Her kan medarbejderen skrive sig på, på det tidspunkt, der passer bedst i forhold til sit arbejde.

Tjekket bliver udført af en erfaren sygeplejerske, hvor der i samtalen vil blive skabt en god relation mellem medarbejderen og sygeplejersken. Ligeledes gennemgås resultaterne og uanset resultat vil sygeplejersken sørge for at alle går fra sundhedstjekket med sundhedsfaglig forståelse/forklaring for indsatsområder og motivation til at gøre en forskel. Hver enkelte medarbejders sundhedstjek vil anonymt indgå i en samlet rapport, som vores sygeplejerske vil fremlægge for ledelsen. Denne fremlæggelse giver ledelsen mulighed for at stille spørgsmål til rapporten, og det vil samlet give et overbliksbillede over virksomhedens sundhedstilstand.

 

 • Quicktjek: Ved et Quicktjek får din virksomhed et hurtigt og effektivt tjek af medarbejdernes kondital, BMI, blodtryk og puls og beregning på kropssammensætningen i forhold til Fedt %, vandindhold og muskelmasse. Ud fra disse få resultater får virksomheden et overblik over medarbejdernes sundhed og fysiske form. Medarbejderen få et billede af, om der er for meget fedt i forhold til muskler, og om der grund til bekymring i forhold til livsstilssygdomme. Samtidig kan det give den sunde medarbejder et skulderklap og et motiv til at forbedre enkelte parametre.
 • Basis/Obligatorisk nat-tjek: Basistjekket er et tjek som udover quicktjekket går i dybden med blodsukker og kolesterol sammensætninger. Derudover vil der blive foretaget en lungefunktionsundersøgelse, som er anvendelig til virksomheder, hvor man vil lave en tidlige opsporing af medarbejdere, som er i risiko for arbejdsbetinget lungesygdom. Derudover er den yderst anvendelig til tidlig opsporing af KOL patienter.

 

Obligatorisk Nat-tjek: Med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, omhandlende Helbredskontrol ved natarbejde, er basistjekket designet til helbredskontrol ved natarbejde. “LBK nr 896 af 24/08/2004 Gældende § 6. Lønmodtagere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 2 år”.

Der vil blive taget de fornødne test der skal til, for at kunne undersøge om natarbejdet har nogle sundhedsmæssige konsekvenser for medarbejderen. Nogle overenskomster kræver desuden lægeattestation. For at opnå et fuldendt billede af dine medarbejders sundhedstilstand, kan du oven i basistjekket få BodyAge, så det ender med en  BodyAge+

 

 • BodyAge: BodyAge testen bliver udført med Polar BodyAge System and Software. BodyAge er en sjov og håndgribelig måde at illustrere medarbejderens sundhed i forhold til gennemsnittet, ved at resultatet er en estimeret aldersberegning som score. BodyAge bliver beregnet ud fra medarbejderens kondital liggende, medarbejderens muskelstyrke, udholdenhed og smidighed, samt blodtryk og kropssammensætning. Resultatet vil give et samlet billede af medarbejderens sundhed, der med en BodyAge, vil motivere medarbejderen til at forbedre sin score til næste undersøgelse.
 • BodyAge Plus: BodyAge Plus bliver ligeledes udført med Polar BodyAge System and software. Ved BodyAge+ vil der blive lavet en fuldendt og mere dybdegående udredning af medarbejderens sundhed, hvor der ud over BodyAge også bliver taget de ekstra test som er i basistjekket. Der vil blive taget en blodprøve fra armen (venen) og lungefunktionsundersøgelse. Ved den slags blodprøve, frem for en fingerprik test, kan der undersøges for den præcise kolesterol sammensætning og blodsukker. Medarbejderen vil derfor få en valid rådgivning i, om resultaterne giver anledning til et lægebesøg.

 

Spørgeskema:

Der vil blive udleveret et spørgeskema omkring livsstil, belastninger og spørgsmål vedrørende medarbejderens egen helbredsopfattelse. Spørgeskemaet vil være med til at sygeplejersken får stor indsigt i medarbejderens trivsel og fra start kan identificere mulige problemstillinger og ressource hos medarbejdere.  Dette vil skabe en god relation og samtale mellem sygeplejersken og medarbejderen.

 

Blodtryk:

Blodtrykket måles i afslappet tilstand, med en blodtryksmanchet bundet til overarmen. Blodtrykket angives med to værdier f.eks. 120 over 80, Systolisk og diastolisk. Det systoliske er det maksimale tryk der i blodåren og det diastoliske tryk er det laveste tryk der er mod blodårernes væg. Årsager til forhøjet blodtryk er oftest åreforkalkning som opstår pga. for højt kolesterol, Stress, manglende motion eller alkoholmisbrug. For højt blodtryk er den hyppigste årsag til hjerte kredsløbssygdomme. Symptomer ved for højt blodtryk kan ses hos medarbejderne ved hovedpine, hjertebanken, forvirring og føleforstyrrelser og næseblod.

 

Puls:

Når hjertet trækker sig sammen, pumpes blodet rundt i kroppen, derved opstår der et pres mod blodåren, hvilket er et pulsslag. Når vi måler pulsen, måler vi hvor mange pulsslag der er på et minut. På den måde kan det måles hvor hurtigt hjertet slår. Jo mere blod der kan sendes ud pr. slag jo færre gange behøver hjerte at sende blodet rundt og derfor vil et sportstrænet hjerte have færre pulsslag i minuttet.

 

BMI: Body Mass Index

Er en matematisk formel som er udviklet til at klassificere kroppen i undervægtig, normalvægtig, overvægtig og svær overvægtig. Det er forholdet mellem højde, vægt, der afgør klassificeringen.

 

Fedtprocent og kropssammensætning:

Kroppen består af fedt, muskler, indre organer, vand og knogler. Fedtprocenten angiver hvor stor en procentdel af kropsvægten som består af fedtvæv. Ved hjælp af fedtprocenten kan det identificeres om en normalvægtig krop har en for stor mængde fedt i forhold til muskler. Ligeledes kan den overvægtige krop have en stor muskelmasse og derfor en mindre fedtprocent. Denne viden er især vigtig når vi klassificere medarbejderne med deres BMI i normalvægtig, overvægtig og svær overvægtig, da fedtprocenten vil indikere hvor sunde de er trods deres BMI. Fedtprocenten måles ved at der bliver sendt elektroniske impulser gennem kroppen via fødderne. Impulserne bevæger sig hurtigere igennem en fedtfri masse og derved ud fra impulsernes fart, kan det måles hvor meget fedt der er i kroppen.

 

BodyAge beregning v/Polar BodyAge Own index:

BodyAge testen bliver udført med Polar BodyAge System and Software. Testen illustrerer medarbejderens sundhed i forhold til gennemsnittet af  6469 mennesker mellem 18-79 år både mænd og kvinder. Hvor ved vi det fra?? BodyAge bliver beregnet ud fra medarbejderens kondital i liggende tilstand, medarbejderens muskelstyrke, udholdenhed og smidighed, samt blodtryk og kropssammensætning. Resultatet er en estimeret kropsalder, som blot bliver brugt som en slags score. Det er bevist i flere studier at BodyAge scoren er et motiverende og håndgribeligt redskab, som har gjort at de testede har forbedret sin score, på bare få måneder.

 

Kondital:

Konditallet indikere hvor i god form du er rent fysisk. Kroppens fysiske form er afhængig af hvor stor en iltoptagelse der til kroppens muskler. For at finde ud af den maximale iltoptagelse er der udviklet nogle fysiske test som, hvor kroppen presses til det maximale.Hvilket ikke måles. Konditallet er en god anledning til at snakke om medarbejderens motionsvaner.  

 • På stepbænk: Der udføres et gradvist stigende arbejde indtil testpersonen ikke længere kan følge arbejdskravet. Da det er forholdsvis ens hvor meget energi forskellige mennesker bruger ved det givent steparbejde, kan iltkravet på et givet punkt i testen estimeres med rimelig nøjagtighed. Disse estimater er listet i et skema som er opdelt i alder og vægt.
 • Liggende med Polar system and Software. Konditallet bliver målt liggende i 5 minutter ud fra hjertefrekvenser, hvilket vil give et meget validt kondital, hvor skader, vilje og humør ikke bliver en variable som f.eks ved en konditest på stepbænk

 

Blodprøve:

Blodprøven bliver taget fra en vene i armen. På den måde er der nok blod til at det kan centrifugeres og at deraf kan måles korrekte og præcise parametre i blodet, frem for en fingerprik test. 

 • Blodsukker: Der måles på blodsukker for at se om medarbejderen er i risiko for at udvikle diabetes eller ved for lavt blodsukker kan det skyldes fejl/underernæring. Hvis der for meget sukker i blodet, kan det være fordi at der ikke blive frigivet den rette mængde insulin, til at transportere sukkeret rundt i kroppen hvor det skal bruges, hvilket kan relateres til diabetes. Det findes 320.00 mennesker i Danmark med diabetes og man mener at 200.000 mennesker har diabetes uden det er diagnosticeret. Ydermere har man estimeret at 750.000 har forstadie til diabetes. Det er derfor yderst vigtig at få målt sit blodsukker, hvis medarbejderen ligger i risikogruppen (svær overvægtig, diabetikere i familien, eller har haft graviditetsdiabetes).
 • Blodprocent: Blodprocenten måles for at se hvor mange røde blodlegemer der er i blodet. De røde blodlegemer transporterer ilten rundt i kroppen, og en mangel på røde blodlegemer kan være en årsag til at der ikke kommer nok ilt ud i kroppen og være årsag til træthed og stakåndethed.

 

Kolesterol Sammensætning:

Du skal være særlig opmærksom på dit kolesteroltal i forbindelse med bestemte risikofaktorer, der kan øge sandsynligheden for, at du udvikler hjertesygdomme, såsom: Genetik (f.eks. tilbøjelighed til åreforkalkning, der ligger i familien), Overvægt (en usund kropsvægt), Rygning, At have et højt blodtryk, Stress, Diabetes type 1 og 2 (sukkersyge), At være mand, At være over 50 år, Fed mad, Mangel på motion. Der findes flere forskellige kolesteroler. Vi måler på total-kolesterolet og HDL (”Det gode kolesterol”), Herudfra vurderes risikoen for hjertekarsygdomme – herunder blodpropper. Det dårlige kolesterol findes i animalsk fedtstof, fastfood, slik og andre søde sager.

 

                                                                                                                                                 Kom i gang nu