Motivationsforløb

 

OfficeFit leverer en komplet abonnementløsning. Denne løsning giver bl.a. kunden direkte adgang til OfficeFits Motivationsteam, som løbende stimulerer til en sund arbejdsadfærd og optimerer brugen af det tilvalgte bevægelsesudstyr. Motivationsteamets mål er at fastholde motivationen for bevægelse i arbejdstiden. Bevægelse skal være en naturlig del af kontorarbejdet hos den enkelte medarbejder, hos afdelingerne og hos hele virksomheden. 

Motivationsteamet står til rådighed for medarbejdere, sundhedsambassadører og ledere. Teamets spidskompetence er alt hvad der omhandler motivation til bevægelse. Motivationsteamet kan kontaktes både telefonisk og via mail, men teamet kommer også gerne ud til et fysisk møde. 

 

Kick-Off

Til Kick-Off vil medarbejderne få viden om langtidseffekterne ved stillesiddende adfærd og viden om, hvad bevægelse i arbejdstiden bidrager med. Derudover vil udstyret og brugen af dette blive gennemgået. 

Efter Kick-Off samles sundhedsambassadørerne til en snak om selve ambassadørrollen. Hver sundhedsambassadør bliver klædt på til at støtte op om de tiltag, som OfficeFit og OfficeFit Calendar løbende bidrager med. 

 

 

 

Intro forløb

For at sikre en god start med bevægelse i arbejdstiden, vil alle medarbejdere i løbet af de første 90 dage modtage 7 introduktionsmails. I de 7 mails vil der være instruktioner til udstyr, software og andre aktiviteter, som gør bevægelse i arbejdstiden nemt og naturligt. 

Sundhedsambassadørens rolle er at synliggøre, italesætte og igangsætte de aktiviteter, som OfficeFit introducerer i de 7 mails, samt de aktiviteter som findes i OfficeFit Calendar. 

 

OfficeFit Calendar

Hver måned modtager sundhedsambassadøren en mail med den pågældende måneds sundhedstema samt tilhørende udfordring/challenge, som skal videresendes til alle medarbejdere. Mailen indeholder en beskrivelse af den udfordring og/eller øvelse, som kan udføres på arbejdspladsen – gerne i fællesskab.

Sundhedsambassadøren skal printe og hænge den vedhæftede plakat op med månedens udfordring/chaellenge/øvelse og italesætte denne på eksempelvis det planlagte morgenmøde. 

 

Opfølgning

Motivationsteamet sørger for at kontakte sundhedsambassadørerne hver 3. måned enten over mail eller telefon. 

Har sundhedsambassadørerne eksempelvis brug for hjælp til at fastholde deres kollegaers nye vaner inden for bevægelse, identificerer Motivationsteamet sammen med sundhedsambassadørerne barrierer og løsninger. Motivationsteamet lægger en plan, der sikrer, at medarbejderne på jeres virksomhed endnu engang kommer op og ud af kontorstolen. 

 

OfficeFit Calender

 

OfficeFit Calendar består af månedlige sundhedstemaer. Til hver tema er knyttede forskellige app-udfordringer og manuelle challenges, som alle medarbejdere på arbejdspladsen kan deltage i. 

 

Månedlige aktiviteter, events og challenges vil styrke fællesskabet i virksomheden og skabe sunde vaner, som vil fordre en sund kultur, der naturligt favner OfficeFits løsningAl information, plakater og materiale som underbygger de enkelte aktiviteter sendes på mail til Sundhedsambassadørerne 1-2 gange om måneden. En typisk månedsmail indeholder:

– Introduktion og information om den månedlige Challenge og aktivitet, der opfordrer til at bruge udstyret

– Viden om, hvad man får ud af at deltage i diverse challenges eller aktiviteter

– Viden om det månedlige sundhedstema. 

 

Sundhedsambassadør for OfficeFit

Gennem et kundeforløb hos OfficeFit vil Motivationsteamet skabe en tæt relation til frivillige sundhedsambassadører i din virksomhed. Disse ambassadører skal fungere som OfficeFits formidlere og facilitatorer.

Sammen med Motivationsteamet skal sundhedsambassadørerne skabe en arbejdskultur, der indbyder til bevægelse i arbejdstiden – en adfærd som skal give mening for individet, afdelingen og virksomheden. 

Som sundhedsambassadør for OfficeFit får du adgang til forskellige værktøjer, der kan være med til at underbygge en stærk og sund arbejdsplads. 

Grundlæggende har sundhedsambassadøren disse funktioner.

  1. Synliggøre og igangsætte tiltag, challenges og udfordringer fra OfficeFit Calendar
  2. Videreformidle informationer og nyheder.
  3. Kontaktperson til OfficeFit Support og Motivationsteam