Forside » Return On Investment

Return On Investment

22-09-2015, Ronnie Rahbek, Officefit.dk

 

At have sunde medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, kan betaler sig for virksomheden og kan aflæses i virksomhedens regnskab.

Det kan være vanskeligt at dokumentere direkte økonomiske gevinster som følge af sundhedsfremme indsatser på arbejdspladsen. Men stadig flere videnskabelige undersøgelser både fra USA og Europa viser, at der er god økonomi i at tænke sundhed ind i arbejdstiden og ikke kun som en frynsegode men i stedet arbejde mere strategisk med sundhed og trivsel. Dette vil nemlig kunne øge medarbejdertilfredsheden, mindske sygefraværet og øge produktiviteten. Hvilket virksomheden i mange tilfælde vil kunne aflæse i forholdet mellem investeringen og udbyttet. Dette kaldes ROI.

Return

On

Investment

En undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation viser, at virksomheder, der har sat ind på eksempelvis kost- og motionsområdet, kan nedsætte sygefraværet med en dag om året pr. medarbejder.

Ifølge University of Michigan Health Management Research Center har virksomheder, der målrettet har investeret i sundhed og stressforebyggelse, opnået et Return On Investment på 1.5 til 12 gange. Så  for hver  krone, der er investeret, har virksomhederne opnået en besparelse mellem 1.5 til 12 kroner.

I både internationale og danske studier er der belæg for, at sundhedsfremmeindsatser fører til en højere grad af medarbejdertilfredshed. Sundhedsindsatser fører til mere motiverede ansatte, og undersøgelser viser, at ansatte, der vurderer deres eget arbejdsmiljø som sundt, er mere tilfredse med jobbet og mere engagerede, de har et lavere sygefravær, og de skifter ikke så tid job.

For den enkelte medarbejder kan gevinsten være:
• Større arbejdsglæde
• Mulighed for at leve et sundere liv
• Bedre helbred
• Bedre arbejdsmiljø (fysisk og psykisk)
• Øget velvære
• Mere energi og overskud

For virksomheden kan gevinsten være:

• Større medarbejderengagement
• Øget produktivitet.
• At være en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere
• Lavere sygefravær
• Bedre samarbejde mellem arbejdspladsens afdelinger
• Godt image blandt kunder og i det lokale miljø
• En genvej til arbejdsmiljøcertificering

For samfundet kan gevinsten være:
• Færre udgifter til sundhedsvæsenet
• Færre udgifter til sociale ydelser
• Reduceret ulighed i sundhed på grund af mindre sygdom, fastholdelse af ufaglærte medarbejdere og forhindring af, at de udstødes fra arbejdsmarkedet.
• En forøgelse af danskernes middellevetid.
• Højere produktivitet

 

Dette blogindlæg er baseret på information fra artiklen: 

“Sundhed & Trivsel på arbejdspladsen, 2010, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

OM OFFICEFIT

OfficeFit er eksperter i bevægelse, adfærd og kultur i arbejdstiden.

Vi har en klar mission om at ændre den stillesiddende adfærd til en mere aktiv og energisk kultur – og levere totalløsninger, indenfor sundhed og trivsel til virksomheder, der skaber finansiel og menneskelig værdi.

Relaterede indlæg

Related Posts