Evaluering

Har din virksomhed opnået den ønskede effekt af jeres sundheds-strategi, find ud af det med et evaluerings forløb.

Alle investeringer kræver opfølgning - og det gælder selvfølgelig også,

når der investeres i medarbejdernes sundhed, motivation og trivsel.


En løbende evaluering af sundhedsindsatsen er et vigtigt redskab til at måle indsatsens effekt, og sikre løbende tilpasning af løsningen. Vi har derfor udviklet et evalueringsmodul, som har to primære formål:

  • At følge udviklingen i medarbejdernes sundhedtilstand, aktivitet og trivsel i forhold til de opstillede mål
  • Om nødvendigt at optimere eller justere sundhedsindsatsen, så det sikres, at de opstillede mål for virksomhedens indsats kan opfyldes

Evalueringsforløbet indeholder således en kombination af måling, evaluering, justering og rapportering. Vi laver fortløbende online spørgeundersøgelser, hvor vi måler på medarbejdernes egne vurderinger på en række målepunkter som trivsel, bevægelse, anvendelse af udstyr, effektivitet med videre. Spørgeundersøgelsen kan udarbejdes i samarbejde med din HR-afdeling, så vi måler på de "rigtige" målepunkter.

Resultaterne af spørgeundersøgelserne indgår i den løbende evaluering af forløbet, og bliver sammenholdt med ørige data som f.eks. anvendelse af udstyr/øvelser, samt nøgletal, som du ønsker at måle på. På baggrund af evalueringerne og forslag til eventuelle justeringer af sundhedsløsningen, hvis der er behov for det. Ledelsesrapporteringen er en måde, forpå du sikrer dig dokumentation for at virksomhedens mål er nået.

                                                                                                                                 Kom i gang nu    

Din rengøringskone vil elske dig for, du har OfficeFits mini stand

Med en mini stand fra Officefit undgår du, at udstyret ligger og fylder på gulvet og ikke kan findes af medarbejderne. Dine kollegaer ved hvor udstyret opbevares og hvor det skal afleveres. 

OfficeFits mini stand kan bruges til at opbevare f.eks.

  • aflastningsmåtter
  • balanceplader
  • balancepuder
  • op til 2 kontorstepper
  • op til 2 kontorbolde
  • ... mulighederne er mange

BESTIL I DAG