Psykologisk sundhedsordning - mental sundhed i dit arbejde

Som en del af vores Bevægelseskoncept får du adgang til OfficeFitPlus, hvor du opnår særlige priser og rabatter på andre sundhedsydelser som f.eks. en psykologisk sundhedsordning.

 

Hver dag sygemelder ca. 35.000 danskere sig pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. Over 500.000 danskere føler sig udbrændt på jobbet, og op mod 50–60 % af det samlede sygefravær skyldes et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

 

Som OfficeFit-kunde får du minimum 15 % på alle sundhedsydelser.

Hvad får du i en psykologisk sundhedsordning fra OfficeFit?

Alle kan have brug for at tale med en psykolog. Det betyder ikke, at du eller din kollega er syg. I sjældne tilfælde kan det dog betyde, at I er ved at gå ned med stress. Ofte er I sunde, men er kommet i en mental ubalance – en situation, som kan være vanskelig at håndtere alene, men som kan løses, så balancen genoprettes.

 

Det vigtige er imidlertid, at du ikke sætter plaster på såret, uden at rense såret først.

Med en psykologisk sundhedsordning hos OfficeFit, finder vi frem til årsagen til behovet for et møde med en psykolog. Her bliver også kigget på, om det kun er den enkelte medarbejder, der kan og skal foretage ændringer, eller om der er andre, der konstruktivt kan bidrage til ændringer på arbejdspladsen som f.eks. ledelsen, kolleger, måden arbejdet udføres på, afstemning af forventninger osv., så der skabes de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.

Med sundhedsordningen kan din arbejdsplads tilbyde, at den enkelte medarbejder kan få støtte til at fastholde og udvikle en mentalt sund arbejdssituation gennem samtaler med en psykolog.

OfficeFit Bevægelseskoncept

Det vigtige er imidlertid, at man ikke sætter plaster på såret uden at rense såret først.

Hvad gør medarbejderen?

  • Medarbejderen kontakter psykologtjenesten og oplyser jeres aftale nr.
  • Medarbejderen beskriver kort sit behov og situationen
  • Herefter anvises medarbejderen en psykolog i området
  • Sammen med psykologen, aftaler medarbejderen som afslutning på første samtale det videre forløb: antal samtaler, tidsplan og handlingsplan

Alle samtaler håndteres under hensyn til GDPR og fortrolighed.

 

Psykologerne er udvalgte, som autoriserede eller akademisk uddannede erhvervspsykologer. Derudover er de udvalgt på baggrund af erfaringer og vores etiske værdier.

 

På tværs af alle psykologsamtaler med virksomhedens medarbejdere leveres der en anonymiseret kvartalsrapport over forbrug i de enkelte afdelinger mv.

Virksomheden får tilknyttet en fast sundhedsrådgiver fra OfficeFit, som vil have den fornødne dialog og møder med virksomheden.

En gang om året udfærdiges der en symptom- og årsagsrapport over de væsentligste gennemgående årsager til ubalancerne i virksomheden, som bliver opsummeret og gennemgået i et møde med ledelsen i virksomheden. Rapporten bidrager til at gøre det usynlige synligt. Det giver samtidig ledelsen et konkret og konstruktivt billede af den præstationsmæssige sundhedstilstand og identifikation af potentielle udviklingsområder.

Som OfficeFit-kunde sparer du minimum 15 %

Normalpris fra

1.150 kr.

In-house psykologisk sundhedsordning

Samtalerne med psykologen kan også finde sted på arbejdspladsen. Der kan afholdes op til 6 samtaler pr. dag pr. psykolog.

Som OfficeFit-kunde sparer du minimum 15 %

Normalpris fra

6.900 kr.
OfficeFits Bevægelseskoncept

Vi hjælper dig med at fremme sundhed og bevægelse i arbejdstiden

Få personlig rådgivning

Hej! Jeg hedder
Nanna, og jeg står klar til at hjælpe dig.