APV som strategisk værktøj

Som en del af vores Bevægelseskoncept får du adgang til OfficeFitPlus, hvor du opnår særlige priser og rabatter på andre sundhedsydelser såsom: Dialog-APV.

 

Alle danske virksomheder har pligt til at sikre et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere. Arbejdspladsen skal med andre ord være et trygt og sikkert sted at arbejde og medarbejderne skal opleve, at de trives og har det godt.

 

Som OfficeFit kunde får du minimum 15% på alle sundhedsydelser. 

Virksomheder har pligt til at udarbejde en APV hvert 3. år

Virksomheder har pligt til at gennemføre en arbejdspladsvurdering minimum hvert 3. år eller ved større forandringer. Det er virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige, som tilrettelægger og gennemfører APV´en.

APV´en kan fungere som virksomhedens rettesnor for arbejdsmiljøet i virksomheden, da den giver viden om både begyndende arbejdsmiljømæssige udfordringer og de positive arbejdsmiljømæssige forhold, der er i virksomheden.

En Dialog-APV samler medarbejdere og ledere til i fællesskab at kortlægge, analysere, prioritere og anvise handlinger til gavn for medarbejdernes trivsel. Vi faciliterer processen fra de indledende møder, til gennemførsel af workshoppen til det afsluttende møde. På workshoppen identificerer deltagerne de forhold, der giver arbejdsglæde og de forhold, der giver udfordringer på arbejdspladsen.

Samtidig peger deltagerne på, hvad der kan gøres anderledes for at få eventuelle problemer til at fylde mindre. Og sidst bliver deltagerne enige om hvad der skal til for at holde fast i – og få mere af – det, der fungerer godt. F.eks. kan medarbejderne ændre i måden hvorpå arbejdet tilrettelægges eller fastholde måden hvorpå medarbejderne tager vare på hinanden.

 Vil du høre mere om, hvordan det foregår i praksis, så ring til os.

Som OfficeFit kunde sparer du minimum 15%

Normalpris fra

11.634 kr.

for op til 25 medarbejdere 

inkl. kørsel

Pris fra

9.889 kr.

for op til 25 medarbejdere 

inkl. kørsel

OfficeFit Bevægelseskoncept

En Dialog-APV indeholder 4 faser, der hjælper dig til at identificere potentielle udviklingsområder

Fase 1: Afstem form og forventninger

Til det første møde afstemmer vi form på Dialog-APV´en. Det gør vi sammen med virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige. Bl.a. skal vi fordele roller, ansvar og opgaver både under og efter gennemført Dialog-APV.

Uanset valg af metode til kortlægning af jeres APV, er der en række konkrete krav til processen:

  • Valg af metode til kortlægning skal besluttes af de arbejdsmiljøansvarlige
  • Kortlægningen skal analyseres og skal forholde sig til virksomhedens sygefravær
  • Der skal udarbejdes en skriftlig handlingsplan
  • Der skal udarbejdes en plan for løbende opfølgning

Efter afsluttet proces vil de arbejdsmiljøansvarlige prioritere de gode ideer fra medarbejderne og udarbejde en handlingsplan, som de præsenterer for medarbejderne.

Fase 2: Find forhold der fungerer rigtig godt, og hvad der giver anledning til ”bøvl”

Til vores andet møde undersøger medarbejdere og leder sammen hvad der hhv. fungerer rigtigt godt og hvad det giver anledning til bøvl og udfordringer i jeres hverdag.

Ved brug af grønne og røde post-it´s beskriver I hver tre forhold, der påvirker jeres arbejdsmiljø og trivsel i positiv retning og som er med til at give arbejdsglæde – og tre forhold, der skaber bøvl i hverdagen og som påvirker jeres arbejdsglæde og trivsel i negativ retning.

 Alle forhold hænges op på plancher. Konsulenten inddeler alle lapperne i emner og vi gennemgår emnerne sammen. Ved slutningen sætter I hver tre streger ved de forhold, som I finder vigtigst. På den måde finder I de emner, som I ønsker at arbejde videre med på del 2.

Fase 3: Vi har fokus på løsninger

Dette møde foregår i grupper. Her kommer I frem til løsninger og handlinger på de forhold, som I har prioriteret som vigtigst.

Modellen for snakken er:

  • Hvad ved vi?
  • Hvad kan vi gøre?
  • Hvad vil vi gøre?
  • Hvad gør vi så?

Efter endt gruppearbejde præsenterer hver gruppe hvad de er kommet frem til og de gode ideer overdrages til de arbejdsmiljøansvarlige.

Fase 4: Vi følger op og udarbejder en handlingsplan

Under mødet udarbejder de arbejdsmiljøansvarlige en handlingsplan i samarbejde med vores konsulent. Efterfølgende formidler de arbejdsmiljøansvarlige handlingsplanen til medarbejderne senest to uger efter APV´en.

OfficeFits Bevægelseskoncept

Vi hjælper dig med at fremme sundhed og bevægelse i arbejdstiden

Få personlig rådgivning

Hej! Jeg hedder
Nanna, og jeg står klar til at hjælpe dig.